CARNAMEDICA sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozwój i badanie ulepszonych płynów do krótko- i długoterminowego przechowywania komórek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt polega na realizacji prac rozwojowych, których celem jest potwierdzenie skuteczności oraz wyprodukowanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych płynów do krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania komórek, które w stosunku do obecnie stosowanych na rynku są znacząco ulepszone. Rezultatem projektu będzie opracowanie technologii wytwarzania płynów do krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania komórek w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych tzn. na skalę przemysłową. Opracowane płyny mogą być wykorzystywane m.in. przez: podmioty zaangażowane w wytwarzanie i zastosowanie komórkowych produktów leczniczych np. medycyna regeneracyjna, podmioty zaangażowane w badania klinicznie komórkowych produktów leczniczych, laboratoria badawcze prowadzące badania na liniach komórkowych wyizolowanych z tkanek ludzkich i zwierzęcych.

Wartość projektu: 3 450 197,09 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 070 118,25 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.